Oferta edukacyjna Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie na rok szkolny 2014/2015


imageTECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH


Turystyczny charakter regionu, w którym mieszkasz i dynamicznie rozwijająca się jego infrastruktura sportowa, turystyczna i wypoczynkowa stwarzają Ci realną szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy i wykonywanie wyuczonego zawodu w pobliżu miejsca zamieszkania lub w dowolnym miejscu na świecie !!! image

Możliwości pracy absolwentów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych


image

Absolwent może:

 • podejmować pracę:
  • we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej: hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty,
  • obiektach zbiorowego żywienia
  • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
  • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,
  • organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania,
 • samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Umiejętności nabywane przez absolwenta Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych


image

Kształcąc się w tym kierunku nabędziesz umiejętności związane z:

 • kompleksową obsługą przyjęć, imprez organizowanych w zakładach gastronomicznych,
 • żywieniem w gospodarstwie domowym,
 • pracą w administracji na przykład w księgowości lub dziale sprzedaży,
 • pracą w administracji w zakładach zbiorowego żywienia (hotele, restauracje, szpitale itp.)
 • podstawą prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Umożliwiamy zdobycie międzynarodowych uprawnień kwalifikacyjnych.


Zapewniamy praktyki zawodowe w najbardziej prestiżowych hotelach
w Muszynie i Krynicy - Zdroju !!!
image

Przedmioty zawodowe realizowane w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

 • działalność gospodarcza w gastronomii;
 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii;
 • zasady żywienia;
 • podstawy technologii gastronomicznej;
 • technologia sporządzania potraw i napojów;
 • ocena żywienia;
 • menadżer w gastronomii;
 • organizacja i wykonywanie usług gastronomicznych;
 • praktyki zawodowe.

Przedmioty ogólne realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski,
 • biologia.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • T.6. - Sporządzanie potraw i napojów
 • T.15. - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację T.6. odbywa się w II semestrze klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację T.15. odbywa się w II semestrze klasy czwartej.


Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.
Jeśli będziesz chciał uczyć się dalej - droga otwarta !!!
Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu żywienia i usług gastronomicznych jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów.


ZAPRASZAMY !!!


imageTECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ


image

W związku z dużym zapotrzebowaniem rynku na wykwalifikowanych pracowników sektora turystyki przed absolwentami tego kierunku istnieją szerokie perspektywy zawodowe.


Możliwości pracy absolwentów Technikum Obsługi Turystycznej:

 • biura podróży,
 • agencje turystyczne,
 • hotele, restauracje, agroturystyka,
 • domy wczasowe,
 • punkty informacji turystycznej,
 • urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki,
 • biura organizatorów kongresów i konferencji,
 • lotniska,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Umiejętności nabywane przez absolwenta Technikum Obsługi Turystycznej:

image
 • przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne;
 • udziela informacji turystycznej;
 • obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych;
 • obsługuje konferencje, kongresy;
 • prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów;
 • realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych;
 • prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

Przedmioty zawodowe realizowane w technikum obsługi turystycznej:

 • podstawy turystyki,
 • podstawy działalności gospodarczej w turystyce,
 • marketing usług turystycznych,
 • geografia turystyczna,
 • organizacja imprez i usług turystycznych,
 • język obcy w turystyce,
 • obsługa turystyczna,
 • informacja turystyczna,
 • obsługa informatyczna w turystyce,
 • praktyki zawodowe.

Przedmioty ogólne realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski,
 • geografia.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik obsługi turystycznej:

 • T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację T.13. odbywa się pod koniec klasy drugiej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację T.14. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.


TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM MOŻE ROZPOCZĄĆ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ. WSZYSTKO ZALEŻY OD WAS -
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!