1 listopada 1961 roku - Inspektor Oświaty w Nowym Sączu otworzył Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Złockiem obejmującą swoim zasięgiem miejscowości gromadzkiej Rady Narodowej w Muszynie.


1 września 1970 roku - przekształcono ZSPR W Zasadniczą Szkołę Rolniczą - decyzją Kuratorium Okręgu w Krakowie. Siedzibą szkoły był budynek Zbiorczej Szkoły Gminnej w Złockiem.


1994 rok - staraniem dyrektora szkoły Grażyny Majewskej siedzibą szkoły stał się budynek w Złockiem 68 przekazany szkole w użytkowanie przez Samorząd MiGU w Muszynie.


1999 rok - Organ prowadzący szkołę - Powiat Nowosądecki, podjął uchwałę o utworzeniu Liceum Zawodowego i powołaniu Zespołu Szkół w Złockiem.


2000 rok - Uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego od 1 IX utworzono Liceum Techniczne.


2002 rok - w związku z reformą ustroju szkolnego przekształcono Zespół Szkół w szkołę ponadgimnazjalną w miejsce szkoły ponadpodstawowej.


2003 rok - Uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego utworzono:

  • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego dla młodzieży,
  • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego dla dorosłych (po ZSZ).

2006 rok - odejście ze stanowiska dyrektora pani mgr Grażyny Majewskiej - przywitanie nowego dyrektora panią mgr inż. Izabelę Łabuś.


2012 rok - zmiana nazwy i siedziby szkoły na Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie, ul. Rynek 13.


2013 rok - Technikum w Złockiem z siedzibą w Muszynie wchodzi w skład nowo utworzonej placówki Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie.


2014 rok - Pana mgr Mirosława Hadała przechodzi na emeryturę. Dyrektorem PZS zostaje pani mgr inż. Izabela Łabuś.