Pedagog mgr Ewelina Liber
Przedmioty zawodowemgr inż. Agnieszka Kmiecik
mgr inż. Izabela Łabu¶
mgr inż. Joanna Sowa
mgr Tomasz Przyborowski
Biologia mgr Małgorzata Zielińska
Chemia mgr inż. Izabela Łabu¶
Fizyka mgr Piotr Rutka
Geografia mgr Aneta Potrzeszcz-Gorczyca
Historia mgr Anna Długosz
mgr Piotr Szkrobut
Wiedza o społeczeństwie mgr Piotr Szkrobut
Matematyka mgr Alicja Adamczyk (e - mail)
Język polski mgr Anna Bursztyńska - Rucka
Język angielski mgr Aneta Peregrym
mgr Dagmara Góraj-Kałucka
Język rosyjski mgr Anna Pych
Religia mgr ks. Tomasz Jamka
Wychowanie fizyczne mgr Angelika Stoińska
mgr Beata Prusak