Stypendia Prezesa Rady Ministrów 2014

12 grudnia 2014 roku w ODN-ie w Nowym Sączu kuratorzy p. Grzegorz Baran i p. Stanisław Szudek wręczyli nagrody uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.

W Powiatowym Zespole Szkół Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymały Aleksandra Szlaga z klasy IIIA Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego i Urszula Sajdak z IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Uczennice wraz z p. dyrektor Izabelą Łabuś uczestniczyły w gali rozdania nagród oraz w koncercie.


III edycji projektu „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”

W dniu 12.12.2014 w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu odbyła się inauguracyjna konferencja projektu pt. „Włącz Myślenie. Postaw Na Przedsiębiorczość. Podczas konferencji zostały przedstawione propozycje działań, które będą realizowane od stycznia 2015 roku. Celem projektu jest aktywizowanie przedsiębiorczego myślenia wśród młodzieży, promocja wyróżników lokalnych zasobów Sądecczyzny, oraz rozwój kompetencji w zakresie autoprezentacji. Projekt będzie realizowany poprzez cykl wykładów, warsztatów oraz konkursów przygotowanych dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Więcej


Dzień Wolontariusza

Obchody Dnia Wolontariusza w naszej szkole rozpoczęły się już dzień wcześniej tradycyjnym kwestowaniem na ulicach Muszyny. Pieniądze ze sprzedaży kartek oraz kiermaszu świątecznego zostaną przekazane na paczki dla biednych dzieci z terenu naszej gminy. 5 grudnia 2014 r. nasi wolontariusze udali się do Nowego Sącza, by spędzić ten wyjątkowy dzień z wolontariuszami z Sursum Corda. Ponad dwustu podopiecznych stowarzyszenia rozdawało kalendarze oraz opowiadało o swojej pracy. Cieszyło się to ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci jak i starszych, którzy często sami doświadczyli takiej pomocy. Następnie wszyscy udaliśmy się do Kina Sokół na film „Śmieć”. WięcejUczniowie na spektaklu w więzieniu

W dniu 25 listopada uczniowie klasy III Technikum wraz z wychowawcą i pedagogiem szkolnym uczestniczyli w tzw. "lekcji wychowawczej" na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu.

Na wstępie młodzież wysłuchała informacji na temat historii sądeckiego więzienia oraz zasad odbywania kary pozbawienia wolności, które przekazał wychowawca postpenitencjarny pracujący na co dzień ze skazanymi. Następnie uczniowie wraz z funkcjonariuszem udali się w ścisły teren więzienia, gdzie mieli możliwość przekonać się na własne oczy jak wygląda 2-osobowa cela mieszkalna. Widok niewątpliwie zaskoczył uczniów i jednocześnie dał im możliwość zastanowienia się nad kwestią wolności i odpowiedzialności za własne czyny.

Uwieńczeniem wizyty w Zakładzie Karnym było uczestnictwo klasy w spektaklu w wykonaniu skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Osadzeni wcielili się w role bohaterów dramatu Sławomira Mrożka "Emigranci".

Młodzież z zaciekawieniem obejrzała spektakl nagradzając aktorów gromkimi brawami. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość rozmowy z więźniami, na tematy związane z działalnością aktorską na terenie Zakładu.


Konkurs na logo Szkoły

Organizatorem konkursu jest Dyrektor i Samorząd Uczniowski PZS w Muszynie. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego promującego szkołę. Szczegóły.


Szkolne eliminacje do I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Sporcie i Zdrowiu

Dnia 13 listopada 2014 roku w naszej szkole odbyły się eliminację szkolne do I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy O Sporcie i Zdrowiu.

Szkołę reprezentowali Mateusz Machał i Filip Lelonek, uczniowie klasy IIIA. Czekamy na wyniki i życzymy powodzenia na dalszych etapach.

Opiekun mgr Beata Prusak


Dzień otwarty

W środę 12 listopada o godzinie 16:00 odbędą się zebrania z rodzicami.


Święto Niepodległości

13 listopada - uroczysty Apel z okazji Święta Niepodległości.

Wszystkich Świętych


Spotkanie uczniów klas I z funkcjonariuszem Policji

W dniu 22 października uczniowie klas I naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym odpowiedzialności prawnej nieletnich. Spotkanie prowadził funkcjonariusz Policji - dzielnicowy st. sierż. Paweł Zieliński. Tematyka dostosowana była do konkretnej grupy wiekowej. Głównym celem spotkania było zapoznanie uczniów z konsekwencjami prawnymi jakie mogą ponieść osoby nieletnie w przypadku popełnienia czynu karalnego, a także czynów świadczących o demoralizacji.


Zajęcia integracyjne

W dniach 20 i 21 października w naszej szkole odbywały się zajęcia integracyjne dla klas I z udziałem wychowawców. Spotkania z klasami prowadzili pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z siedzibą w Krynicy Zdroju. Zajęcia miały na celu lepsze poznanie się pierwszoklasistów ze sobą i swoimi wychowawcami. Realizowany program umożliwił młodzieży nabywanie umiejętności współpracy w zespole, wzbudzenie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, wypracowanie wspólnych norm i zasad. Podczas zajęć panowała przyjazna atmosfera sprzyjająca zacieśnianiu więzi pomiędzy uczniami i nauczycielami.


Nauczyciel – to przyjaciel, który od najmłodszych lat prowadzi nas za rękę w dorosły świat. Mozolnie pomaga w zdobywaniu wiedzy.

Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Administracji i Obsługi składamy serdeczne życzenia z okazji Dnia Nauczyciela. Dziękujemy za poświęcenie, czas i cierpliwość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy, za gorące serca i pomocne dłonie.
Życzymy Państwu uśmiechu, optymizmu, samych słonecznych dni i satysfakcji z wykonywanej pracy – uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół

WYPRAWKA SZKOLNA

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie informuje, że w rozpoczynającym się roku szkolnym będzie kontynuowany rządowy program "Wyprawka szkolna".

Do otrzymania pomocy w postaci refundacji kosztów zakupu podręczników uprawnieni są uczniowie klas III (liceum i technikum), jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł netto oraz wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc może zostać przyznana również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego tym uczniom w rodzinach, w których wystąpiły przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa) po złożeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest złożenie odpowiedniego wniosku (do pobrania od 1 września u pedagoga szkolnego).

Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami o dochodach netto (za miesiąc sierpień 2014) tj. zaświadczenie o zarobkach, decyzja i harmonogram wypłat zasiłku rodzinnego oraz innych świadczeń z OPS, a w przypadku bezrobocia zaświadczenie z Urzędu Pracy, a także z załączonymi FAKTURAMI VAT za zakup podręczników - przyjmuje pedagog szkolny do dnia 8 września.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
odbędzie się 1 września o godzinie 9:00.
Uroczysta Msza Święta o godzinie 8:00 w Kościele parafialnym w Muszynie.
Serdecznie zapraszamy!!!